Pogoji poslovanja

1. Uvod
Svetujemo vam, da skrbno preberete te splošne pogoje uporabe (v nadaljevanju: pogoji) pred pričetkom uporabe spletne strani https://www.medinmleko.si (v nadaljevanju: spletna stran).

Z vstopom na spletno stran, obiskovalci spletne strani soglašate s temi pogoji uporabe. Ta dokument določa pogoje uporabe spletne strani in predstavlja pogodbo med obiskovalcem/uporabnikom in ponudnikom MED IN MLEKO d.o.o. S spletno stranjo https://www.medinmleko.si upravlja podjetje MED IN MLEKO, lepotne rešitve in trgovina, d.o.o., Breznikova ulica 15, SI-1230 Domžale, Mat.št. 6167888000, Dav.št. 76785980 (v nadaljevanju »ponudnik«).

Ta pravni dokument je veljaven in pravno zavezujoč sporazum med vami in ponudnikom. V primeru, da se s temi pogoji uporabe ne strinjate, nemudoma zapustite to spletno stran. Pogoji uporabe ter politika zasebnosti in piškotkov sta obvezna in zavezujoča dokumenta s katerima se vsak obiskovalec/uporabnik strinja pri vstopu na spletno stran.

Izraz “vi” pomeni obiskovalca/uporabnika ali stranko spletne strani. Izrazi “mi/naši/nas” pomeni ponudnik. Izrazi Pogoji uporabe pomeni splošni pogoji uporabe te spletne strani. Splošni pogoji uporabe obravnavajo delovanje spletne strani, pravice uporabnika ter poslovni odnos med njima.
2. Sprejem pogojev uporabe spletne strani
Ti pogoji uporabe ter politika zasebnosti in piškotkov skupaj določajo pogoje, ki jih uporabniki sprejemajo z uporabo spletne strani in pri tem pridobivajo informacije vključno z besedili, ponudbami, predlogi, novicami, grafiko, fotografijami in drugimi gradivi, ki jih vsebuje spletna stran (z eno besedo “vsebina”).

Uporaba spletne strani je odvisna od sprejetja teh pogojev uporabe in skladnosti vašega delovanja s temi pogoji. Šteje se, da se strinjate s pogoji uporabe hkrati z prvo uporabo spletne strani.

Ti pogoji uporabe se uporabljajo izključno za uporabo spletne strani in se ne uporabljajo za morebitna druga pravna razmerja med vami in ponudnikom. Vse informacije, ki jih pridobite na spletni strani služijo izključno kot vodilo za uporabo spletne strani. Vsa druga morebitna individualna pravna razmerja, partnerstva, poslovni odnosi, sodelovanja, in podobno, bodo predmet posebnega individualnega sporazuma.

V primeru, da ne sprejemate teh pogojev uporabe vam svetujemo, da ne dostopate oziroma ne uporabljate te spletne strani.
3. Omejitve uporabe spletne strani
Ponudnik vam daje osebno, omejeno, neizključno in neprenosljivo pravico do uporabe spletne strani za osebno in nekomercialno rabo v skladu s temi pogoji uporabe. Kot predpogoj za uporabo spletne strani sprejemate in potrjujete, da ju ne boste uporabljali za noben namen, ki je nezakonit, neetičen oziroma neskladen s pogoji uporabe in namenom s katerim je bila ustvarjena spletna stran.

Ponudnik si pridržuje pravico, da skrbno razišče vse kršitve teh pogojev uporabe, grožnje in nepooblaščeno uporabo spletne strani in bo deloval ustrezno in na način, ki se mu zdi ustrezen, vključno s poročanjem o sumu nezakonitih ravnanj pristojnim organom pregona, regulatorjem ali drugim pristojnim osebam. Če je to potrebno in predpisano z zakonom, bo ponudnik razkril vse ustrezne informacije prej navedenim organom, vključno z osebnimi imeni, e-poštnim naslovom, IP naslovom, zgodovino iskanja itd.

Programske opreme ne smete uporabljati za pridobivanje informacij o uporabi spletnih strani drugih uporabnikov in za prepoznavanje njihove identitete. Spletne strani ne smete duplicirati in/ali se predstaviti kot ponudnik (medinmleko) in/ali prodajati, najemati, podlicencirati, posojati itd. katerekoli vsebine na tej spletni strani, razen če to izrecno dovoljujejo ti pogoji uporabe.

Potrjujete, da ne boste izvajali dejavnosti, ki bi po naši presoji predstavljale nesorazmerno in pretirano breme na naši spletni strani in z njo povezano infrastrukturo oziroma ničesar, kar bi posegalo ali oviralo pravilno delovanje spletne strani ali bi se poskušali izogniti našim ukrepom za omejitev dostopa do spletne strani.
4. Uporabniki in stranke spletne strani
Ponudnik v največji in z zakonom dopustni meri, izključuje svojo odgovornost glede celotne vsebine, ki jo na tej spletni strani ponudnik ponuja, vključno z informacijami in gradivi, ki so na voljo v zvezi s profili uporabnikov in obiskovalcev, vprašanji in odgovori, zahtevami po informacijah, komentarji uporabnikov, itd.

Strinjate se in potrjujete, da ste v celoti odgovorni za vso vsebino, ki ste jo posredovali ponudniku. Ponudnik ne zagotavlja natančnosti, celovitosti in kakovosti profilov uporabnikov, vsebine, komentarjev, itd (skupno: Informacije).
5. Izključitev odgovornosti
Ponudnik ne daje nobenih jamstev ali garancij, izrecnih ali implicitnih, v največjem obsegu, kolikor je to mogoče v skladu z veljavno zakonodajo, glede relevantnosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti podatkov, vsebino spletne strani in povezav do spletnih mest tretjih oseb na naši spletni strani, razen glede vsebin in informacij, izrecno določenih v teh pogojih uporabe. Enako velja za vse informacije in vsebino na tej spletni strani in grafiko, povezano s spletno stranjo.

Informacije o blagu in storitvah, ki jih navedemo na tej spletni strani, so lahko netočne ali imajo tipkarske napake. Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli neposredno, posredno, posledično in/ali drugo škodo ali izgubo podatkov, dobička, dobrega imena ali ugleda, telesne poškodbe ali katerekoli druge škode, ki nastanejo zaradi:

I.) vašega dostopa in uporabe te spletne strani;
II.) nezmožnosti uporabe spletne strani;
III.) kakršnih koli informacij ali vsebine na naši spletni strani, razen tistih, ki so obvezne za sklenitev poslovnega razmerja in jih zakon določa kot obvezne;
IV.) informacij uporabnikov ali gradiva, ki je na naši spletni strani. Izključitev odgovornosti velja ne glede na to, ali je bila škoda posledica kršitve pogodbe, odgovornosti za škodo, malomarnosti, objektivne odgovornosti ali kako drugače.

Ne glede na zgoraj navedeno, pa ponudnik vedno omogoča in transparentno aktualizira informacije, določene v naslednji točki.
6. Dostopnost informacij
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

I.) identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registracije);
II.) kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon);
III.) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami);
IV.) dostopnost artiklov (vsak artikel ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku);
V.) pogoje dostave artiklov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave);
VI.) jasno in nedvoumno določene prodajne cene cene morajo biti jasno iy katerih je razvidna morebitna višina davkov in strošek prevoza;
VII.) način plačila in dostave;
VIII.) časovno veljavnost ponudbe;
IX.) rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo artikla;
X.) pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Ponudnik, bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Oglasna elektronska sporočila, bodo vsebovala naslednje sestavine: jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila, pošiljatelj bo jasno razviden, različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih, jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil, željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.
7. Mnenja in komentarji uporabnikov
Mnenja oziroma komentarji uporabnikov, ki jih kupci napišejo, so del funkcionalnosti spletne strani, in so namenjeni skupnosti uporabnikov. Ponudnik omogoča, da mnenje napiše katerikoli registrirani uporabnik spletne strani, pred dokončno objavo pa jih ponudnik pregleda. Ponudnik ne bo objavil mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, obsceni ali po mnenju ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe in ponudniku dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na ponudnika.
8. Cene
Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila pod navedenimi načini plačila in pod navedenimi pogoji. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.
9. Odveza odgovornosti
Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko določeni podatki spremenijo tako hitro, da jih ponudnik ne uspe pravočasno popraviti.
10. Pravica do zavrnitve, blokiranje uporabnikov, ukinitev spletne strani
Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli zavrne dostop do te spletne strani obiskovalcu ter mu prepreči uporabo spletne strani v celoti ali deloma. Ponudnik lahko to stori, če se utemeljeno domneva, da:

I.) ste kršili te pogoje uporabe in ostala pravila;
II.) obstaja potencialno pravno tveganje ali tveganje negativne izpostavljenosti za ponudnika;
III.) zagotovitev dostopa do spletne strani ni več ekonomična, možna ali sprejemljiva.

Trudili se bomo, da vas bomo obvestili o prenehanju spletne strani, zavrnitvi uporabnika ali blokiranju uporabnika pravočasno po elektronski pošti (če nam je bila posredovana).
11. Intelektualna lastnina
Ta spletna stran in njena vsebina sta intelektualna lastnina ponudnika, njegovih družbenikov ali njegovih avtorjev in se nikakor ne smejo uporabljati, kopirati, prodati, dajati v zakup, prenesti ali kako drugače distribuirati in uporabljati v osebne ali komercialne namene brez izrecnega pisnega soglasja upravičenega imetnika pravice na intelektualni lastniki, razen če je v teh pogojih uporabe določeno drugače.

Spletna stran https://www.medinmleko.si, logotip, registrirana blagovna znamka medinmleko®, slike, besedila, vsebina spletnega mesta, grafični dizajn, podatkovne baze in identiteta podjetja predstavljajo intelektualno lastnino ponudnika in/ali njegovih družbenikov. Vse navedeno pripada družbi MED IN MLEKO d.o.o. in/ali njenim družbenikom in je njihova izključna last, vključno z vsemi materialnimi pravicami na besedilih, grafikah, vsebinah, blagovnih znamkah, bazah podatkov itd., ki jih izdelajo tretje osebe, izvajalci, zaposleni, svetovalci ponudnika in drugi partnerji. S sprejetjem teh pogojev uporabe se strinjate, da je vse navedeno zaščiteno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami ali drugimi pravicami intelektualne lastnine.

Registrirano blagovno znamko medinmleko® lahko uporabite brez izrecnega soglasja kot referenco, če se nanašate na storitve, ki jih je ponudnik že zagotovil oziroma izvedel. Uporabite jih lahko tudi za druge namene, pod pogojem, da z nami sklenete pogodbo in nam ponudite ustrezno nadomestilo. Za vsako drugo, predvsem komercialno, uporabo je potrebno izrecno pisno soglasje ponudnika.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je prepovedano uporabljati vse informacije, pridobljene s strani ponudnika, njegovih strank ali poslovnih partnerjev in svetovalcev. Enako velja za avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine ponudnika, njegovih poslovnih partnerjev, ki jih uporabljajo za kakršenkoli namen, zlasti v komercialne namene.
12. Povezave do spletnih strani tretjih oseb
Spletne strani tretjih oseb niso pod nadzorom ponudnika in tako ponudnik v nobenem primeru ni odgovoren za vsebino na spletnih straneh tretjih oseb in za povezave na druga spletna mesta, vsebovana na spletnih straneh tretjih oseb. Spletna mesta tretjih oseb so predmet njihovih lastnih splošnih pogojev. Sklicevanje na spletne strani tretjih oseb na naši spletni strani ne gre vzeti kot priporočilo, odobritev ali potrditev spletne strani tretjih oseb. Ponudnik izključuje vsakršno odgovornost za škodo, ki bi uporabnikom nastala z uporabo spletnih strani tretjih oseb.
13. Razno
S sprejetjem teh pogojev uporabe, med strankami ni nastalo nikakršno poslovno, partnersko, delovno ali drugo razmerje.

Ti pogoji, vključno s Politiko zasebnosti in piškotkov, urejajo pravno razmerje med vami in ponudnikom izključno glede uporabe te spletne strani. V primeru izvedbe nakupa preko spletne strani, se sklene posebna pogodba oziroma se kupcu izda račun.

V primeru, da ena od strank ne uveljavlja kakšne pravice, ki jih ima po teh pogojih uporabe, se takšno ravnanje stranke ali uporabnika ne šteje kot odpoved pravici ali kot odpoved drugim pravic, ki jih ima kot uporabnik spletne strani.

Ponudnik ni odgovoren za ne izpolnjevanje svojih obveznosti po teh pogojih uporabe, če je takšno neizpolnjevanje posledica katerega koli razloga, ki ni v moči ponudnika (višja sila).

Če se katerakoli določba teh pogojev uporabe izkaže za neizvršljivo ali neveljavno, se ta določba omeji ali odpravi v takšnem obsegu, ki je potreben za ohranitev teh pogojev uporabe.

Ponudnik lahko prenese pravice in obveznosti na tretje osebe v skladu s temi pogoji uporabe brez vaše privolitve.

Ti pogoji uporabe začnejo veljati od trenutka, ko vstopite na spletno stran in potečejo, ko prenehate z uporabo spletne strani ali ko preteče veljavnost tem pogojem uporabe.
14. Veljavno pravo in pristojnost
Za razlago določb teh splošnih Pogojev uporabe ter Politike zasebnosti in piškotkov se uporablja pravo Republike Slovenije. Stranke rešujejo spore na miren način. Če to ne bo mogoče, ima slovensko sodišče izključno pristojnost za njihovo reševanje.
15. Spremembe pogojev uporabe
Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni in posodobi Pogoje uporabe na spletni strani. Vaša dolžnost je, da se seznanite z morebitnimi spremembami. Datum zadnje spremembe je na dnu tega dokumenta. Če imate kakršnakoli vprašanja, nam pišite na info(at)medinmleko.si. Če ti pogoji uporabe postanejo za vas nesprejemljivi ali se z njimi po njihovi spremembi ne strinjate, prenehajte z uporabo spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate s spremenjenimi pogoji uporabe.
16. Stiki, povratne informacije in pritožbe
Če nas želite kontaktirati glede Pogojev uporabe ali Politike zasebnosti in piškotkov, nam pišite na info(at)medinmleko.si. Strinjate se, da se vaše povratne informacije lahko uporabijo za izboljšanje in/ali spremembo naše spletne strani brez kakršnihkoli omejitev ali obveznosti plačila.


Zadnjič spremenjeno: Marec, 2023
Verjeli smo, da je mogoče narediti vrhunski lepotni salon iz katerega ne odidete le urejeni, temveč predvsem sproščeni. Nastala je čarovnija lepote medinmleko.
Domžale
Ljubljana
Koper
© 2023 MED IN MLEKO d.o.o. Vse pravice pridržane

Naša spletna stran uporablja piškotke z namenom nudenja boljše uporabniške izkušnje. Če boste nadaljevali z ogledom, bo to za nas pomenilo, da se strinjate z našo politiko varovanja osebnih podatkov.